?

Log in

Така собі Ребма - Таке собі темне [entries|archive|friends|userinfo]
Сергей Торенко

[ website | Кафе-бар "Виктория" ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Така собі Ребма [фев. 5, 2017|03:04 pm]
Сергей Торенко
[Tags|]


На зображення можна жамкати :)


Світлина не моя, я тільки носив штатив :)
СсылкаОтветить