?

Log in

Жыве Беларусь! - Таке собі темне [entries|archive|friends|userinfo]
Сергей Торенко

[ website | Кафе-бар "Виктория" ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Жыве Беларусь! [фев. 6, 2017|03:41 pm]
Сергей Торенко
[Tags|, ]

Зайве підтвердження, що для спілкування між слов'янськими народами не потрібна "мова міждержавного спілкування".


Відео взято з http://www.svaboda.org/a/naviband-1944-jamala/28279892.html

Ех, є у нас щось від кельтів :)

youtube-канал групи Navibend: https://www.youtube.com/user/NAVIMUZ/
СсылкаОтветить